Tag: เสริมบำรุงทางเพศ

เติมพลังน้องชายด้วยอาหาร

คนหน้าหมี August 2, 2018 No Comments ปัญญาทางเพศ , ,

มนุษย์จะใช้ชีวิตอยู่ได้หากขาดอาหารสูงสุดถึง 45 วัน แต่จะอยู่อย่างขาดน้ำได้เพียง 7 วัน ดังนั้น อาหารและน้ำคือสิ่งสำคัญในการสร้างเสริมร่างกายให้เกิดความแข็งแรง สร้างพลังมาขับเคลื่อนอวัยวะต่างๆ ที่สำคัญ

Page 1 of 1